-ผู้พิพากษา รัณชัณ โกกอย เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาของอินเดีย

ผู้พิพากษา รัณชัณ โกกอย จะเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาของอินเดียคนต่อไป  กระทรวงกฎหมาย เมื่อวันพฤหัสบดี ได้ออกประกาศการแต่งตั้งผู้พิพากษา รัณชัณ โกกอย

เขาจะขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจากหัวหน้าผู้พิพากษา ทีปัก มิสรา ที่จะเกษียณราชการในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  ผู้พิพากษาโกกอย เป็นผู้พิพากษาอาวุโสสูงสุดของศาลฎีกาถัดจากหัวหน้าผู้พิพากษามิสรา

เขาจะเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 3 ตุลาคมและจะดำรงตำแหน่งได้เกือบ 13 เดือน