รัฐสภาสหภาพยุโรปลงมติให้ลงโทษฮังการีสำหรับการละเมิดกฎทางประชาธิปไตย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งสหภาพยุโรปได้ลงมติเห็นชอบให้ลงมือดำเนินการลงโทษกับรัฐบาลฮังการีสำหรับการละเมิดกฎประชาธิปไตย

สมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐสภายุโรปกว่าสองในสามสนับสนุนญัตติตำหนิ ในการลงคะแนนเสียงครั้งแรกต่อรัฐสมาชิกภายใต้กฎของสหภาพยุโรป  การลงคะแนนเสียงในรัฐสภาในเมืองสตราสบูร์กของฝรั่งเศสอาจทำให้มีการตัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในสหภาพยุโรปของฮังการีได้

ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป นายJean-Claude Junckerกล่าวก่อนการโหวตว่าคณะกรรมาธิการจะต่อต้านการละเมิดหลักนิติธรรม  ในสุนทรพจน์ประจำปีว่าด้วยสถานะของสหภาพในรัฐสภายุโรป

ตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจในปีพ. ศ. 2553 นายกรัฐมนตรี ฮังการี Viktor Orbanได้สร้างความกดดันให้กับศาล สื่อและกลุ่มที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมทั้งปฏิเสธที่จะรับผู้ลี้ภัยที่เข้าไปในยุโรป แม้ว่าสหภาพยุโรปจะประท้วงบ่อยครั้ง แต่ก็ล้มเหลวที่จะหยุดยั้งสิ่งที่ผู้วิจารณ์เขาเรียกว่าการนิยมเผด็จการที่เพิ่มขึ้นของ Orban