การเริ่มต้นของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือชะลอตัว

การเริ่มต้นของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือชะลอตัว   หวัหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา ในเมืองเจนนัย ดร. พลจันทรัน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า พายุหมุนก่อตัวในย่านทะเลอาราเบียน และความกดดันต่ำในย่านอ่าวเบงกอล ส่งผลให้การเริ่มต้นของมรสุมเปลี่ยน

เขากล่าวว่า ปากฏการณ์ด้านภูมิอากาศ ในทะเลสองแห่งที่ติดต่อกัน ได้เปลี่ยนเส้นทางชองลมและความชื้นในอากาศ ซึ่งส่งผลให้มีการชะลอตัวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีส่วนช่วยมากที่สุดต่อปรัมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในรัฐทมิฬนาฑู และสหอาณาเขตปอนดิเชอรร์รี   ก่อนนี้ เชื่อนว่า มรสุมจะเริ่มต้นว้นนี้