รองประธานาธิบดี เวงเกียะ นัยดู กล่าวว่า การพัฒนาทักษะจะต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่อง

 

เมื่อวันพุธ รองประธานาธิบดี เวงเกียะ นัยดู กล่าวว่า การพัฒนาทักษะจะต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และนวัตกรรมจะช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

ระหว่างกล่าวปราศรัย ต่อพิธีของสถาบันการศึกษา ในโปลลาจิ รัฐทมิฬนาฑู นายนัยดู แสดงความกังวลในเรื่องการแบ่งแยกระหว่างเมืองกับชนบท และเน้นความจำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถาบันการศึกษา ไฟฟ้าต่อเนื่อง การเข้าถึงน้ำดื่ม และความสะดวกทางการแพทย์ ในราคาค่างวดที่สามารถรองรับได้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน