รัฐบาลตัดภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นเป็นที่ร้อยละ 11 จากที่ร้อยละ 14

วันนี้ รัฐบาลตัดภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นเป็นที่ร้อยละ 11 จากที่ร้อยละ 14 ในความพยายามเพื่อที่จะบรรเทาอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงสูง

การประกาศซึ่งออกโดยกรมรัษฎากร กระทรวงการคลัง เผยว่า การตัดภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น จะมีผลบังคับตั้งแต่วันพรุ่งนี้