รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นางนิรมล สีตารามัณ  เริ่มการเยือนฝรั่งเศส 3 วัน

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นางนิรมล สีตารามัณ  เริ่มการเยือนฝรั่งเศส 3 วัน

กระแสข่างทางการ เปิดเผยว่า นางนิรมล จะมีการเจรจาในวงกว้างกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส ฟลอเรนซ์ พาร์ลี่ ในเรื่องลู่ทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางยุทธศาตร์ระหว่างทั้งสองประเทศ ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคและทั่วโลก

นอกจากนี้เป็นที่คาดว่าทั้งสองรัฐมนตรีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ร่วมกันโดยทั้งสองประเทศ