รัฐสภาศรีลังกาผ่านกฎหมายเพื่อจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ประสบเคราะห์ของสงครามกลางเมืองที่โหดเหี้ยม

รัฐสภาศรีลังกาผ่านกฎหมายเพื่อจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ประสบเคราะห์ของสงครามกลางเมืองที่โหดเหี้ยม ซึ่งส่งผลให้มีคนตาย 100,000 คน ระหว่างหนึ่งทศวรรษสภานิติบัญญัติ ออกเสียงลงคะแนนที่ 59-43 เพื่องลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่ทำการเพื่อการชดเชย ซึ่งพยายามที่จะสถาปนาที่ทำการเอกเทศซึ่งจะให้ค่าชดเชยแก่ผู้รอดชีวิต ตลอดทั้งญาติของผู้ประสบเคราะห์