สุษมา สวราช จะเข้าร่วมการประชุมสภาหัวหน้ารัฐบาล ครั้งที่ 17 ขององค์การความร่วมมือเซี้ยงไฮ้ ซึ่งจะจัดขึ้นในทาจิกิสถาน

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สุษมา สวราช จะเข้าร่วมการประชุมสภาหัวหน้ารัฐบาล ครั้งที่ 17 ขององค์การความร่วมมือเซี้ยงไฮ้ ซึ่งจะจัดขึ้นในทาจิกิสถาน วันที่ 11-12 เดือนนี้

ทั้งนี้จะเป็นการประชุมสภาหัวหน้ารัฐบาลครั้งที่ 2 ภายหลังที่อินเดียเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ขององค์การความร่วมมือเซี้ยงไฮ้  ในเดือนมิถุนายน 2561การประชุมสภาหัวหน้ารัฐบาล ปีที่แล้ว จัดขึ้นในโซจี รัสเซีย และเข้าร่วมโดยรัฐมนตรีการต่างประเทศ