อินเดียนำหน้าการเพิ่มขึ้นอย่งรวดเร็วด้านการพลังงานใหม่

กระทรวงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ได้จัดการประชุมกลุ่มพันธมิตรพลังแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศ การประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานกลุ่มประเทศริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 2  และการประชุมและงานแสดงสินค้ารีอินเวสต์ทั่วโลก ครั้งที่ 2 นายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี เปิดการประชุมทั้งสามนี้ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเร่งระดมความพยายามทั้วโลก ในอันที่จะปรับขยายพลังงานหมุนเวียน และเชื่อมต่อชุมชนการลงทุนทั่วโลกกับผู้ถือประโยชน์ร่วมด้านการพลังงานของอินเดีย

การประชุมและงานแสดงสินค้ารีอินเวสต์ทั่วโลก ครั้งที่ 2  เห็นการมีส่วนร่วมของผู้แทนจำนวนมากกว่า 20,000 คนจากประเทศมากกว่า 77 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ 40 คน เป็นระดับรัฐมนตรี  การประชุมมีผู้ทรงเกียรติจากสหประชาชาติ ประธานธนาคารการพัฒนาพหุภาคี กองทุนการเงินทั่วโลก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตัวแทนจากภาคนิติบุคคล เข้าร่วมอย่างพร้อมหน้า

ในระหว่างการเน้นบทบาทที่สำคัญของกลุ่มพันธมิตรพลังแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศ ในด้านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นายกฯโมดี กล่าวว่า “กลุ่มพันธมิตรพลังแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศเป็นเวทีเพื่อทำให้ความถูกต้องด้านสภาพภูมิอากาศเป็นจริง ซึ่งจะเป็นของกำนัลที่เราจะให้กับอนุชนรุ่นหลัง   ในอนาคต กลุ่มพันธมิตรพลังแสงอาทิตย์ระหว่างประเทศ มีทีท่าว่าจะมีลักษณะเหมือนเช่นกลุ่มโอเปคในปัจจุบัน” พลังงานแสงอาทิตย์จะมีบทบาทเหมือนเช่นบ่อน้ำมันเวลานี้ นายโมดี ต่อเติมอีกว่า ปัญหาท้าทายด้านการพลังงานของกลุ่มประเทศริมฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะคล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุดังนี้ เราจำเป็นที่จะต้องเจาะลึกพลังงานหมุนเวียน   โดยประมาณปี 2573 อินเดียตั้งเป้าที่จะผลิตไฟฟ้าร้อยละ 40 ผ่านแหล่งเชื้อเพลิงซึ่งไม่ใช่ฟอลซิล และโดยประมาณปี 2565 อินเดียจะเกินกว่าเป้าหมายการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ 175 กิกะวัต ข้อเสนอหลักที่นำเสนอโดยนายกรัฐมนตรี ได้แก่ “โลกเดียว พระอาทิตย์เดียว และสายไฟฟ้าเดียว”

นายแอนโทนิโอ คูเทอร์เรซ เลขาธิการสหประชาชาติ เน้นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเวลานี้กำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อดำรงอยู่ทางตรง    “เห็นได้ชัดว่า เรากำลังเห็นการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เรายังขาดแคลน ได้แก่ข้อผูกพันทางการเมืองเพื่อที่จะบรรจบกับเป้าหมาย   การดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและการปฏิบัติการเพิ่มขึ้น”

นายราช กุมาร สิงห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน เผยว่า “นายกฯของเรามอบปัญหาท้าทายให้เรา คือ โลกเดียว พระอาทิตย์เดียว และสายไฟฟ้าเดียว ซึ่งเป็นไปได้ว่า เราจะบรรลุถึง”

21 ประเทศได้รับเอาปฏิญญาเดลีว่าด้วยพลังงานหมุนเวียนซึ่งเรียกร้องให้สอดประสานกันระหว่างรัฐสมาชิกกลุ่มประเทศริมฝั่งมหาสมุทรอินเดียในการรองรับอุปสงค์ที่กำลังเพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่ตั้งอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย การพัฒนากำหนดการพลังงานหมุนเวียนร่วมกันสำหรับย่านมหาสมุทรอินเดีย และต่อยอดการสร้างขีดความสามารถระดับภูมิภาค

การลงทุนประมาณ 76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯมีความต้องการเพื่อที่จะเติมวิสัยทัศน์ 2022 ของอินเดียให้เต็ม  ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการต้นทุนส่วนบุคคล เพื่อส่งผลให้ความฝันของนายกฯโมดีเป็นความจริง ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั่วโลกเพื่อทำให้พลังงานสะอาดได้มาตรฐานเดียวกัน การสถาปนากลไกด้านความมั่นคงเพื่อการชำระเงิน ในภาคพลังงานหมุนเวียน และแนววิธีเข้าสู่ปัญหาเชิงสอดประสานกัน จะใช้ได้นาน    เพื่อที่จะบรรลุถึงการเติบโตด้านพลังงานหมุนเวียน การตัดสินทางงการเมืองที่เข้าใจง่ายตลอดทั้งการช่วยเหลือประสานงานกันระหว่างทวีป รวมไปถึงทวีปแอฟริกามีความจำเป็นเพื่อที่จะต่อต้านยักษ์ใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในความพยายามที่จะรักษาโลก อินเดียได้ชี้ทางเรียบร้อยแล้ว ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของภาคพลังงานหมุนเวียนของอินเดียโดยประมาณร้อยละ 81 ในระยะสามปีที่แล้ว ตั้งแต่ปี 2558-2561   เป้าหมายของอินเดียที่จะกำนิดพลังงานซึ่งไม่ใช่ฟอสซิลที่ร้อยละ 40 โดยประมาณปี 2573 และพลังงานหมุนเวียนที่ 175 กิกะวัต โดยประมาณปี 2565 ไม่เพียงเป็นความปรารภนาอย่างแรงกล้าเท่านั้น หากยังสามารถประสบความสำเร็จได้อีกด้วย อินเดียเป็นตลาดพลังงานหมุนเวียนใหญ่ บริษัทจากทั่วโลกสามารถมาลงทุนและโกยผลกำไร