ทหารบกอินเดียตั้งเป้าที่ค่ายทหารบกปากีสถาน ข้ามแนวควบคุมชายแดนไม่เป็นทางการ

 

ทหารบกอินเดียตั้งเป้าที่ค่ายทหารบกปากีสถาน ข้ามแนวควบคุมชายแดนไม่เป็นทางการ ในกัศมีร์ที่ปากีสถานถือครอง เมื่อวันจันทร์

ค่ายผู้ก่อการร้าบางแห่งข้ามแนวควบคุมชายแดนไม่เป็นทางการ ในกัศมีร์ที่ปากีสถานถือครอง ยังถูกโจมตี จากพื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทหารบก ประจำอำเภอปูนช์ รัฐชัมมู-กีศมีร์

ตามรายงานข่าว ทหารบกปากีสถานได้ต่างตอบแทน โดยการยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่อำเภอปูนช์และฉัลลาส วันที่ 23 ตุลาคม