คุณภาพอากาศของเดลีเลวมาก

 

เมื่อวันอังคาร คุณภาพอากาศของเดลีเลวมาก และทางการพิจารณาว่าเพราะการลดลงในคุณภาพอากาศ เนื่องจากปัจจัยท้องถิ่น เช่น ฝุ่นจากการก่อสร้าง มลภาวะรถยนต์ และปัจจัยระดับภูมิภาค เช่น มลภาะ เนื่องจากการเผ่าโคนต้นข้าวในรัฐข้างเคียง

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมมลภาวะส่วนกลาง เปิดเผยว่า คุณภาพอากาศโดยทั่วไป อยู่ที่ 399 ณ เวลา 81.00 น. ซึ่งถือว่าเลวมาก อย่างไรก็ตามคุณภาพอากาศ อยู่สภาพรุนแรงในตอนกลางวัน

ในขณะเดียวกัน ระบบการพยากรณ์และวิจัยคุณภาพอากาศ แนะนำให้ประชาชนในเมืองหลวงเลี่ยงกิจกรรมทางกายภาพนอกบ้าน