รัฐมัธยประเทศ: การยื่นใบสมัครเพื่อลงแข่งขันในการเลือกตั้งสภาประจำรัฐเริ่มต้นวันนี้ด้วยการออกประกาศ

 

ในรัฐมัธยประเทศการเสนอชื่อลงแข่งขันการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในวันนี้ด้วยการออกประกาศ รัฐจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน จนถึงขณะนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองใหญ่ประกาศชื่อผู้สมัครของตน

แหล่งข่าวกล่าวว่า พรรคบีเจพี และพรรคคองเกรสอาจออกรายชื่อผู้สมัครฉบับแรกของตนในวันนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครของตนได้ที่สำนักงานของเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายนระหว่างเวลา 11.00 -15.00 น.

ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีการเปิดบัญชีธนาคารโดยต่างหากสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยผู้สมัครแต่ละคน ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์ม –26 พร้อมกับรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญา

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าห้าสิบล้านคน ประกอบด้วย ชาย 26 ล้าน 2แสนคน สตรี24ล้านคนและบุคคลเพศที่สามหนึ่งพันสี่ร้อยสิบคนจะสามารถใช้สิทธิของตนได้