หิมะตกในพื้นที่สูง และฝนตกทั่วรัฐหิมาจัลประเทศ ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงหลายองศา

 

หิมะตกในพื้นที่สูง และฝนตกทั่วรัฐหิมาจัลประเทศ ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงหลายองศา

ฝนตกในเมืองศิมลา และเมืองมนาลี ส่วนที่พักร้อนบนเนินเขาอื่นอีก เช่น  กัลปา และจิตกูล ในอำเภอกินนอร์ และเคยอง ใน ลาหอล-สปิติ มีหิมะตกตามฤดูกาลเป็นครั้งแรก