การถอนการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง สำหรับระยะสุดท้ายของการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติรัฐฉัตตีสครห์ สิ้นสุดลง วันนี้

วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการถอนการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง สำหรับระยะที่สองและสุดท้ายของการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติรัฐฉัตตีสครห์  การออกเสียงเลือกตั้งจะจัดขึ้นในเขตเลือกตั้ง 72 เขต ในจำนวน 90 เขต ในระยะนี้ วันที่ 20 เดือนนี้ วันสุดท้ายสำหรับการกรอกฟอร์มเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง คือวันศุกร์ ส่วนการตรวจตราใบสมัคร ได้มีขึ้นวันเสาร์

มีผู้สมัคเข้ารับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง 72 เขต มากกว่า 2600 คน แต่หลังจากการตรวจตราใบสมัคร คงเหลือผู้สมัคร 1240 คน