อินเดียได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสหภาพการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

เมื่อวันจันทร์ อินเดียได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสหภาพการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งมีสมาชิก 48 ประเทศ ณ การประชุมครบองค์ที่กำลังต่อเนื่อง (พีพี-2018)ในดูไบ

อินเดียได้คะแนน 165 ในภูมิภาค อี และอยู่ตำแหน่งที่สาม หลังจีนและญี่ปุ่น จีนได้คะแนน 167 ส่วนญี่ปุ่น 166  ทั้งมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ 179 ประเทศ เข้าร่วมในว้นลงคะแนน

อินเดียเป็นสามาชิกประจำของสหภาพดังกล่าวข้างจ้น ตั้งแต่ ปี 1652 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อินเดียเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอในการประชุมสหภาพฯ