การเฉลิมฉลองเทศกาลทีปวาลีอย่างอลังการ ณ อโยธยา ทำสถิติโลก

 

การเฉลิมฉลองเทศกาลทีปวาลีอย่างอลังการ ณ อโยธยา ทำสถิติโลก โดยการจุดตะเกียงดินเผ่ากว่า 300,000 ชิ้น  ตามริมฝั่งแม่น้ำสรายุที่ศักดิ์สิทธิ ในรัฐอุตตระประเทศ

ไฟซาบาด  เมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์    เวลานี้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองอโยธยา ซึ่งก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งอำเภอไฟซาบาด