คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้รัฐบาลบัฐโอดิษาผนึกแนวชายแดนติดต่อกับรัฐฉัตตีสครห์ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้รัฐบาลรัฐโอดิษาผนึกแนวชายแดนติดต่อกับรัฐฉัตตีสครห์ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง เพื่อที่จะประกันการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม   การเอกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐฉัตตีสครห์ จะจัดขึ้นเป็นสองระยะ คือ วันที่ 12 และ 20 พฤศจิกายน 61

นอกจากนี้รัฐบาลรัฐโอดิษา ยังขอให้เจ้าหน้าที่อำเภอแปดอำเภอที่มีแนวชายแดนติดต่อกับรัฐฉัตตีสครห์ซึ่งจะมีการเลือกตั้งจับตามองแนวชายแดนและการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฎนิยมลัทธิเหมา และประชาชนที่ขนสุรา เงินสด และวัสดุอื่นอีก