ตลาดหุ้นเซนเซ็กส์ พุ่งสูงขึ้น 246 จุด สมัยมุหุรัต

ตลาดหุ้นเซนเซ็กส์แอละนิฟตี้ พุ่งสูงขึ้น ในสมัยมุหุรัต ที่ร้อยละ 0.5 เมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นรถยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดหุ้นเซนเซ็กส์เพื่มที่ 246 จุด  ปิดที่ 35,238 จุด และนิฟตี้ พุ่งสูงขึ้นที่ 68 จุด ปิดที่ 10,598 จุด