สมาชิสภาคนอินเดีย-อเมริกันสี่คนจากพรรคดีโมแครท ได้รับเลือกตั้งซ้ำเป็น สมาชิกสภาผู้แทนฯสหรัฐฯ

สมาชิสภาคนอินเดีย-อเมริกันสี่คนจากพรรคดีโมแครท ได้รับเลือกตั้งซ้ำเป็น สมาชิกสภาผู้แทนฯสหรัฐฯ และจำนวนมากกว่า 12 คน ได้รับเลือกตั้งทั่วประเทศ ท่ามกลางการเลือกตั้งกึ่งเทอร์มของสหรัฐฯที่แบ่งเป็นฝ่ายอย่างมากซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันอังคาร