สหประชาชาติออกดวงตราไปรษณีย์รูปดิยา เพื่อฉลองเทศกาลทิวลี

ระบบไปรษณีย์สหประชาชาติ ออกดวงตราไปรษณีย์รูปดิยา เพื่อเป็นสัญญลักษณ์แห่งการฉลองเทศกาลทิวลี

นายไซอิด อักบารุดดิน ผู้แทนถาวรอินเดียประจำสหประชาติ แสดงความขอบคุณสหประชาชาติทางทวีตเมื่อวานนี้  ดวงตราไปรษณีย์รูปดิยา มีจำหน่าย ที่ที่ทำการไปรษณีย์ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ และขายออนไลน์