อินเดียและเกาหลีใต้ต่อยอดการเชื่อมต่อทางอารยธรรม

สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งเกาหลีใต้ คิม จุง-ซุก เยือนอินเดียตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย  เพื่อเข้าร่วมการเฉลิมฉลองการเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมและวัฒนธรรมของอินเดียและเกาหลีใต้ และพิธีก่อสร้างอนุสาวรีย์ราชินีสุริรัตนะ (Heo Hwang-ok)ในเมืองอโยธยา รัฐอุตตระประเทศ   ในปีคริสต์ศตวรรษ 48 พระนางเจ้าสุริรัตนะแห่งนครอโยธยาอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เกาหลี คิม-ซุโร   สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งเกาหลีใต้ ได้มีการประชุมกับ นายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดี และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สุษมา สวราช เพื่อแลกเปลียนความคิดเห็นเรื่องมรดกร่วมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อเติมความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เต็ม

การต่อยอดการเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และวัฒนธรรม ระหว่างอินเดียและเกาหลีใต้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พิเศษ  อินเดียเล่นบทบาทที่สำคัญในความพยายามสร้างสันติภาพ ซึ่งคลี่คลายภายหลังสงครามเกาหลี  นอกเหนือไปจากนั้น ในระหว่างสงครามเกาหลี  ฝ่ายขัดแย้งกัน ได้ยอมรับข้อมติที่อินเดียสนับสนุน และประกาศหยุดยิง วันที่ 27 กรกฎาคม 2496  ยิ่งไปกว่านี้ อดีต ผบ.ทบ.อินเดียพลเอก เค.เอส. ทิมัยยะ เป็นประธานคณะกรรมการเป็นกลางเพื่อการส่งกลับประชาชนสู่ถิ่นเดิม ติดตามมาจากการพักรบ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงสร้างสรรค์ ในการจัดการกับปัญหาด้านมนุษยธรรมหลังสงคราม

ในปัจจุบัน การบรรจบกันของนโยบายมองใต้ใหม่ของเกาหลีใต้กับนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย ตั้งอยู่บนหลักการร่วมของประชาธิปไตยเศรษฐกิจตลาดเสรี และกฎนิติธรรม    เมื่อกรกฎาคม 2561 ตอนที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มูน แจ-อิน เยือนอินเดียเป็นทางการ ทั้งสองประเทศได้สนับสนุนการทะนุถนอม “ความเป็นหุ้นส่วนที่มุ่งไปยังอนาคตเพื่อประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพ”  เกาหลีใต้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ  ในนโยบายมุ่งตะวันออกของนายกฯโมดี

การเติมเต็มและโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจ ระหว่างศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและแรงงานที่มีทักษะของอินเดีย และภูมิปัญญาทางเทคโนโลยี  สมรรถภาพด้านการผลิตสินค้า และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาของเกาหลีใต้ส่งผลให้ทั้งสองประเทศเป็นหุ้นส่วนกันพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ที่จะประกันการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน   เมื่อพบเห็นความเป็นไปได้ของตลาดโครงสร้างพื้นฐานในอินเดีย  ทั้งสองฝ่ายกำลังสำรวจโครงการที่เป็นไปได้ ผ่านกองทุนความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสินเชื่อเพื่อการส่งออกของเกาหลีใต้  ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในโครงการหลักของอินเดีย เช่น Make in India, Skill India, Digital India, Start-up Indiaและนครอัจฉริยะ

เพื่อเติมเต็มความเป็นหุ้นส่วนพิเศษนี้ อินเดียและเกาหลีใต้  ได้พัฒนาความร่วมมือที่แข็งขันในด้านการป้องกัน และความมั่นคง รวมไปถีง การแลกเปลี่ยนทางทหาร การฝึกอบรม อุตสาหกรรมป้องกัน และการวิจัยและการพัฒนา รวมกับเทคโนโลยีนวัตกรรม  การนำศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันของเกาหลีใต้ มาใช้ประโยชน์นะมีความสำคัญสำหรับอินเดีย เพราะความหนักแน่นของเกาหลีใต้ อยู่ที่ต้นทุนต่ำ อุตสาหกรรมการผลิตที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเรื่องนี้  อินเดียและเกาหลีใต้  ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล เพื่อความร่วมมือด้านการป้องกันในการต่อเรือ ในปี 2560

นอกไปจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้สอดประสานความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค ต่างๆนานา รวมไปถึง การก่อการร้าย ความรุนแรงสุดยอด และลัทธิที่ยึดหลักความรุนแรง เบี่ยงบ่ายการแพ่ขยายาอาวุธทำลายล้างผลาญ ผู้ก่อการร้าย และผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ  อินเดียเป็นผู้สนับสนุนต่อเนื่องให้กับการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์นำโดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มูน แจ-อิน เพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ สันติภาพ และการปรองดองและเลิกความเป็นศัตรูต่อกัน  อินเดียให้การสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพระดับภูมิภาคในคาบสมุทรเกาหลี ผ่านการเจรจาต่อรองทางยุทธศาสตร์และการทูต

นายกรัฐมนตรีโมดีได้รับรางวัลสันติภาพโซล เพราะความพยายามที่จะเร่งรัดความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ‘Modinomics’และ ปรับลดความไม่เสมอภาค ระหว่างคนรวยกับคนจน  ความสัมพันธ์ อินเดีย-เกาหลีใต้ ได้วิวัฒนาการอย่างมากมาย ตั้งแต่ ปี 2516 เมื่อความสัมพันธ์ทางกงสุลปรับฐานะเป็นระดับเอกอัครราชทูตความเป็นหุ้นส่วนพิเศษ ระหว่างอินเดียและเกาหลีใต้นี้ เกื้อกูลต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในย่านอินโด-แปซิฟิกผ่านความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่หนักแน่น