มุขมนตรีรัฐพิหาร คลี่ผ้าคลุมพระพุทธรูปสูง 70 ฟุต ในเมืองราชคฤห์

นายนิตีศ กุมาร มุขมนตรีรัฐพิหาร คลี่ผ้าคลุมพระพุทธรูปสูง 70 ฟุต ในเมืองราชคฤห์ อำเภอนาลันทา เมื่อวันอาทิตย์  ซึ่งทั้งนี้เป็นพระพุทธรูปสูงที่สุดองค์ที่สองในประเทศ พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนมลฑบสูง 16 เมตร ในใจกลางทะเลสาบ โฆรา กาโรตา แกะสลักด้วยหินทรายแดง