การรณรงค์หาเสียงเริ่มถึงพริกถึงขิงในรัฐราชสถานและรัฐเตลังคณา

การรณรงค์หาเสียงโดยผู้นำทางการเมืองระดับยอดของพรรคการเมืองจ่างได้เริ่มเริ่มถึงพริกถึงขิงในรัฐราชสถานและรัฐเตลังคณา ซึ่งเหลือเพียงสิบวันเท่านั้นที่จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐเตลังคณา 119 ที่นั่ง และรัฐราชสถาน 200 ที่นั่ง ด้วยช่วงแรกของการเลือกตั้งจะจัดขึ้น วันที่ 7 เดือนหน้า

นายกฯนเรนทร์ โมดีจะกล่าวปราศรัยหาเสียงสองครั้ง ณ อำเภอนิซามาบาด และอำเภอมหาบูบนคร ในรัฐเตลังคณา วันนี้