ประธานาธิบดีโกวินท์ เผยว่า อินเดียพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจของมอลดีฟส์

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์ เผยว่า อินเดียพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคม-เศรษฐกิจของมอลดีฟส์ และว่าอินเดียและมอลดีฟส์มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษ ใกล้ชิด และมิตรไมตรี

นายโกวินท์ กล่าวว่า วิสัยทัศน์ชองอินเดียเกี่ยวกับการพัฒนากินวงกว้าง ยังขยับขยายออกไปยังเพื่อนบ้าน รวมถึงมอลดีฟส์