รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เริ่มต้นระบบการสนับสนุนการรองรับเหตุฉุกเฉินในรัฐหิมาจัลประเทศ

เมื่อวันพุธ รัฐหิมาจัลประเทศปรากฏว่าเป็นรัฐแรกในประเทศที่อนุวัตตามระบบการสนับสนุนการรองรับเหตุฉุกเฉิน  ตอนที่นายราชนาถ สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเริ่มระบบดังกล่าว ณ อำเภอมันดี

ระหว่างการกล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสนี้ นายราชนาถ สิงห์ กล่าวว่า ระบบดังกล่าวจะกำหนดการตอบรับภัยพิบัติตามธรรมชาติ ผ่านเสียง หรือข้อมูล และจะจัดหาความช่วยเหลือให้ทันที