-ดร.ฮัช วันธานกล่าวอาเซียนคือหัวใจของนโยบาย ปฏิบัติการ ตะวันออกของอินเดีย บนพื้นฐานของความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียและอาเซียน   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่งานประชุมสุดยอดอินเดียอาเซียนอินโนเทค ณ กรุงนิวเดลี  ดร. ฮัช วันธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่าอาเซียนคือหัวใจของนโยบายปฏิบัติการตะวันออก(Act East Policy) ของอินเดีย ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

เขากล่าวว่าความร่วมมือระหว่างอินเดียและอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความคึกคักมาก  เขาได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งบันเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการแก้ปัญหาของโลกขึ้นอยู่กับการค้นคว้าและการร่วมมือระดับนานาชาติ