วันนี้เป็นวันโรคเอดส์โลก

วันนี้เป็นวันโรคเอดส์โลก ซึ่งเป็นวันให้โอกาสกับประชาชนทั่วโลกเพื่อร่วมอกร่วมใจกันต่อสู้ เอชไอวี หรือ เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ เพื่องแสดงการสนับสนุนคนที่ติดเชื้อ เอชไอวี และรำลึกถึงคนที่ตายเนื่องจากโรคเอดส์

ประขาขนมากกว่า 35 ล้านตายเพราะโรคเอดส์ และเชื้อ เอชไอวี ซึ่งเป็นโรคที่ทำลายล้างผลาญชีวิติคนมากที่สุด หนึ่งในสาม ในประวัติศาสตร์