อนุสาวรีย์เอกภาพเป็นหนึ่งในบรรดาจุดหมายปลายทางระดับยอดของนักท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์เอกภาพสูง 182 เมตรซึ่งอุทิศให้กับ สารดา ปเตล ในอำเภอ       นรมาดา รัฐคุชราต เป็นหนึ่งในบรรดาจุดหมายปลายระดับยอดของนักท่องเที่ยวในประเทศ  ด้วยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 30,000 คนไปชมทุกๆวัน

อนุสาวรีย์เอกภาพ ซึ่งสูงที่สุดของโลก ตั้งอยู่บนเกาะสาธุ เบต ที่เล็กๆ ในบริเวณเขื่อนสารดา สโรวาร ในเกวาเดีย เปิดโดยนายกฯนเรนทร์ โมดี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมนี้