อินเดียและภูฐานกำลังพยายามเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายวิชัย โคขาเล กล่าวว่า อินเดียและภูฐานกำลังพยายามที่จะปรับปรุงการเชื่อมต่อเพื่อต่อยอดความสัมพีนธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

เขากล่าวปราศรัยต่อการประชุมเรื่องความสัมพันธ์ อินเดีย-ภูฐาน-เส้นทางในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นในกรุงนิวเดลี วันจันทร์  ในข๊ะเดียวกันอินเดียและภูฐานกำลังทำงานเกี่ยวกับโครงการที่วางแผนไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะเอื้ออาทรต่อทั้งสองชาติ