ธนาคารกลางแห่งอินเดียธำรงไว้ซึ่งนโยบายดอกเบี้ยที่สำคัญทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลง

ธนาคารกลางแห่งอินเดียรักษาสถานะเดิมของนโยบายดอกเบี้ยหลักทั้งหมดในการทบทนนโยบายการเงินสองครั้งต่อเดือนครั้งที่ 5 ซึ่งประกาศ ตอนบ่ายวันพุธ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ออกให้ธนาคารพาณิชย์ ยังคงเหมือเดิม ที่ร้อยละ 6.5 และอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางฯ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.2 ตามลำดับ
ธนาคารกลางแห่งอินเดียลดการพยากรณ์ภาวะเงินเฟ้อลง โดยยึดความพอประมาณในการขึ้นลงของราคาอาหาร และราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศตกต่ำลง ประเมิณว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ราวๆร้อยละ 2.7-3.2 ในครึ่งที่สองของปีงบประมาณ