ศรีลังกา—สส. วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเรื่องการปฏิบัติของประธานาธิบดีไมตรีปาล สิริเสนา ในรัฐสภา

ในศรีลังกา  เมื่อวันพุธ สส. จำนวนมากซึ่งสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ถูกโค่น นายรานิล   วิกรัมสิงหะ ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเรื่องการปฏิบัติของประธานาธิบดีไมตรีปาล สิริเสนา ในรัฐสภา ส่วน สส. ที่สนับสนุนนาย    มหินทะ ราชปักษา คว่ำบาตรสมัยประชุมติดต่อเป็นเวลา 5 วัน

สส. ซึ่งพูดในระหว่างสมัยประชุม เรียกการประกาศของประธานาธิบดีให้ยุบรัฐสภา และแต่งตั้งนายราชปักษาป็นนายกฯ นั้น ว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ศรีลังกาที่ประเทศไม่มีนายกฯหรือ ครม.