อรุณ เจตลีย์ กล่าวว่า เป็นไปได้ที่อินเดียจะรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่ร้อยละ 7-8 ในระยะเวลากว่าทศวรรษข้างหน้า

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายอรุณ เจตลีย์ กล่าวว่า อินเดียรวมอยู่ในบรรดาประเทศเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ซึ่งกำลังเติบโตเร็วที่สุดของโลก และเป็นได้ว่าจะคงไว้ซึ่งอัตราการเติบโตสูงที่ร้อยละ 7-8 ในระยะทศวรรษข้างหน้า
นายเจตลีย์ ล่าวเรื่องนี้ ในระหว่างการราศรัยผ่านการประชุมผ่านจอวีดีโอ ณ การประชุมเรื่องประมวลกฎหมายล้มละลาย ณ สถานกงสุลใหญ่อินเดียในนครนิวยอร์ก
ในระหว่างเน้นโอกาสดีสำหรับการลงทุนในอินเดีย โดยอาศัยประมวลกฎหมายล้มละลาย รัฐมนตรีการคลัง กล่าวว่า เมื่อคำนึงถึงศักยภาพในอนาคตของเศรษฐกิจอินเดีย นับป็นโอกาสดีมากเท่าที่นักลงทุนใส่วนเกี่ยวข้อง และบรรดาผู้ที่ติดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการลทุนในอินเดีย