กระทรวงเกษตร กล่าวว่า การสะพัดของเงินสินเชื่อไปยังเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 57

เมื่อวันจันทร์ กระทรวงเกษตร กล่าวว่า การสะพัดของเงินสินเชื่อไปยังเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 57 หรือที่ 110,000 ล้านรูปี ในระยะ 14 ปีที่แล้ว

ในแถลงการณ์ กระทรวงเผยว่า เงินอุดหนุนดอกเบี้ยยังเพิ่มโดยประมาณ 1 เท่าครึ่ง เป็นที่ 15 พันล้านรูปี   กระทรวงกล่าวว่า ได้ดำเนินขั้นตอนต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรและสวัสดิการของเกษตรกร การดังกล่าวนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของนโยบายการเกษตรของรัฐบาล

กระทรวงกล่าวว่า ในความพยายามที่จะเติมเต็มรายได้ของเกษตรกร โดยผระมาณ 2565 ราคาสนับสนุนขั้นต่ำสุดต่อธัญพืช 24 ชนิดได้เพิ่มเป็นที่ 1.5 เท่าของต้นทุนการผลิต