รัฐบาลเผยว่า ไม่มีความจำเป็นสำหรับหนังสืออนุญาตตามกฎหมายอาวุธ เพื่อผลิตอากาศยานและเรือรบเพื่อป้องกันประเทศ

การผลิตอากาศยานและเรือรบเพื่อป้องกันประเทศเวลานี้จะใม่ครอบคลุมโดยกฎหมายอุตสาหกรรม (การพัฒนาและกฎข้อบังคับ) และไม่มีความจำเป็นสำหับหนังสืออนุญาตใดๆจากกระทรวงการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ประกาศรัฐบาลที่ออกมาวานนี้ ระบุว่า กรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ออกประกาศอธิบายรายชื่อผลิตภัณฑ์การป้องกันที่ต้องการหนังสืออนุญาตตามกฎหมายอุตสาหกรรม (การพัฒนาและกฎข้อบังคับ) และกฎหมายอาวุธ 1959 โดยการปรึกษากับกระทรวงมหาดไทย และกรมการผลิตอุปกรณ์การป้องกัน