สนามบินนานาชาติวีระสวรกร ในเมืองพอร์ทแบลร์ รับรองเป็นด่านตรวจการเข้าเมืองที่ได้รับอำนาจ

สนามบินนานาชาติวีระสวรกร ในเมืองพอร์ทแบลร์ รับรองเป็นด่านตรวจการเข้าเมืองที่ได้รับอำนาจเพื่อการเข้า/ออกอินเดีย สำหรับผู้โดยสารทุกชั้นที่มีหนังสือเดินทางถูกต้อง  กรมสารนิเทศประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว คณะบริหารเกาะอันดามัน-นิโคบาร์ ออกประกาศเรื่องนี้

การตัดสินใจของรัฐบาลกลางนีจะเปิดสนามบินพอร์ทแบลร์สำหรับเที่ยวบินทางตรงะหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์นี้ สารวัตรตำรวจประจำเกาะอันดามัน-นิโคบาร์ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าปน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง