นายกโมดีจะเปิดตัวโครงการพัฒนาหลายแห่งในรัฐมณีปุระและรัฐอัสสัมวันนี้

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีจะไปเยือนรัฐมณีปุระและรัฐอัสสัมในวันนี้ ในรัฐมณีปุระเขาจะเปิดตัวและวางศิลาฤกษ์สำหรับโครงการและแผนงานหลายโครงการ เช่น ด่านตรวจที่โมเรย์  โครงการเขื่อนโดไลทาบี  คลังเก็บอาหาร FCI ที่สะวมบุง ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ทันกัล สุรุงและแผนการจัดหาน้ำต่างๆ

นายกรัฐมนตรีจะอุทิศวงจรคู่ขนาด 400 กิโลวัตต์สำหรับเส้นทางศิลจารชาล-อิมพาลเขาจะเป็นผู้วางรากฐานของโครงการอื่นๆ เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์กีฬาของมหาวิทยาลัยธนะมานจุรี เมืองอิมพาลหลังจากนั้นเขาจะกล่าวปราศรัยที่ ฮับตา คังจีบุง ในเขตอิมพาลตะวันออก  ส่วนในรัฐอัสสัมนายกรัฐมนตรีจะกล่าวปราศรัยต่อสาธารณะชนที่รามนาการ์ในศิลจาร