รัฐบาลจะมอบรางวัลผู้ประกอบการแห่งชาติให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

กระทรวงการพัฒนาฝีมือและการเป็นผู้ประกอบการจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ประกอบการแห่งชาติครั้งที่สาม ณ กรุงนิวเดลีในวันนี้ รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีความโดดเด่นและผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการ

โดยจะมีการมอบรางวัลรวม 43 รางวัลในปีนี้ รวมถึงรางวัล 39 รางวัลสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภาคต่าง ๆ และรางวัลผู้สร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการจำนวน 4รางวัล

ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลใบรับรองและรางวัลเงินสดตั้งแต่ 5 แสน ถึง 1 ล้านรูปี มีรางวัลพิเศษสำหรับผู้หญิงผู้ทุพพลภาพวรรณะที่ถูกกำหนดฃหรือจัณฑาล ชนเผ่า และผู้ประกอบการจากพื้นที่ที่ด้อยพัฒนา

รางวัลผู้ประกอบการแห่งชาติเป็นเวทีที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสำหรับเยาวชนในการเป็นผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม

รางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการในอินเดีย