รัฐบาลจะนำเสนอร่างกฎหมายการเป็นพลเมืองฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งร่างใหม่ในโลกสภา

นายราชนาถ สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการที่จะเสนอร่างกฎหมายการเป็นพลเมืองฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2019 ในโลกสภา วันนี้

ครม. ได้เคลียร์ร่างกฎหมายการเป็นพลเมืองฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งร่างใหม่ซึ่งพยายามที่จะให้ความเป็นพลเมืองอินเดียแก่บุคคลที่ไม่ใช่คนมุสลิมจากบังกลาเทศ อัฟกานิสถานและปากีสถาน

คณะกรรมการรัฐสภาร่วมซึ่งกำลังพิจารณาร่างดังกล่าวนี้ ได้เสนอรายงานในโลกสภา วันจันทร์