ทหารปากีสถานละเมิดการยุดยิงอีก ในอำเภอปูนช์ รัฐชัมมู-   กัศมีร์

 

ทหารปากีสถานละเมิดการยุดยิงอีก ตามส้นควบคุมชายแดนไม่เป็นทางการในอำเภอปูนช์ รัฐชัมมู-กัศมีร์ โดยการหันมาใช้ปืนครกระดมยิงใส่อำเภอนี้ เมื่อวันพุธ  ตามกระแสข่าวกลาโหม ทหารปากีสถานเริ่มระดมยิงโดยไม่มีการยั่วยุใส่ที่มั่นทหารอินเดีย และพื้นที่พลเรือน ในย่าน ขารี กรรมรา เวลาประมาณ 8.30 น. เข้านี้

ทหารอินเดียต่างตอบแทนและการยิงตอบโต้ระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อเนื่องจนกระทั่ง เวลา 10.00 น. ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียชีวต หรือบาดเจ็บจากฝ่ายอินเดีย