พรรค บีเจพีจะสนับสนุนรัฐบาลผสมแม้จะได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562

 

ทั้งนี้ได้แถลงโดยนายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกพรรคในรัฐทมิฬนาฑูผ่านการประชุมทางวิดีทัศน์ในวันพฤหัสบดี ขณะตอบคำถามเกี่ยวกับพันธมิตรนาย โมดี กล่าวว่า พันธมิตรเอ็นดีเอ ที่แข็งแกร่งเป็นตัวบทความของความเชื่อมั่นในพรรคบีเจพี

ท่านกล่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรี อตัล พิหารี วัชปายี ได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมใหม่ในการเมืองของอินเดียโดยประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคการเมืองในภูมิภาค

ท่านกล่าวว่า พรรคบีเจพี จะดำเนินตามเส้นทางของ วัชปายี เพื่อว่ารัฐบาลกลางและรัฐสามารถทำงานร่วมกันเพื่อการเติบโตของประเทศโดยรวมท่านกล่าวว่าพรรคบีเจพี จะยังคงเปิดประตูสำหรับการเป็นพันธมิตรกับหุ้นส่วนเก่าแก่ด้วย

อย่างไรก็ตามท่านเน้นว่าพันธมิตรที่ชนะจะได้แก่พันธมิตรกับประชาชนมากกว่ากับพรรคการเมือง

เกี่ยวกับด้านการป้องกันนายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี กล่าวว่าคนกลางได้มีบทบาทสำคัญในการจัดซื้อสำหรับกองทัพระหว่างสมัยการปกครอง ของพันธมิตรยูพีเอ ก่อนหน้านี้

ท่านได้ตำหนิพรรคคองเกรสที่ไม่เพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศอินเดียในขณะที่บางประเทศเพื่อนบ้านคงเพิ่มความแข็งแกร่งของกองทัพของตน