สุษมา สวราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของเนปาล

 

สุษมา สวราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบกับ ประทีป กุมาร คยาวาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนปาลในกรุงนิวเดลี

ผู้นำทั้งสองได้ทบทวนพัฒนาการล่าสุดในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในภาคต่างๆหลากหลายรวมถึงในด้านการเกษตร  รถไฟและทางน้ำในแผ่นดินตลอดทั้งการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและการเชื่อมต่อ

ผู้นำทั้งสองแสดงความพึงพอใจกับความคืบหน้าที่ได้มีในความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นในทุกระดับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

พวกเขาย้ำความมุ่งมั่นเพื่อคงจังหวะใหม่และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เก่าแก่และฉันมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ