6 รัฐจะลงนามในข้อตกลงสำหรับโครงการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์เรนูกะจี

ในวันนี้จะมีการลงนามข้อตกลงสำหรับโครงการเขื่อนอเนกประสงค์เรนูกะจี โดยรัฐอุตตรประเทศ หรยาณะ  หิมาจัลประเทศ เดลี ราชสถานและอุตราขัณฑ์ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการน้ำดื่มของรัฐเหล่านี้

ข้อตกลงดังกล่าวจะมีการลงนามต่อหน้า นิธิน กัฎการี รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาแม่น้ำและการฟิ้นฟูแม่น้ำคงคา ณ กรุงนิวเดลี

ภายใต้โครงการนี้จะมีการสร้างโครงการจัดเก็บสามแห่ง ได้แก่โครงการลักวาร์ในแม่น้ำยะมุนาในรัฐอุตราขัณฑ์ โครงการคิเชาในแม่น้ำตันส์ในรัฐอุตราขัณฑ์ และโครงการเรนูกะจิในแม่น้ำกีรีในรัฐหิมาจัลประเทศ
โครงการเหล่านี้เริ่มขึ้นในปี 2551 ค่าใช้จ่ายด้านชลประทานส่วนใหญ่และองค์ประกอบของเครื่องทำน้ำดื่มภายใต้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง  นอกจากนี้จะมีการลงนามข้อตกลงสัมปทานสำหรับโครงการนามามี แกงค์ สำหรับเมืองปยากาจ ภายใต้รูปแบบไฮบริดประจำปี (Hybrid Annuity Mode) และแนวคิดหนึ่งเครื่องปฏิบัติการ หนึ่งกรอบแนวคิด (One Operator One Concept)