นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พรรคบีเจพี ไม่เล่นการเมืองเพื่อสร้างฐานคะแนนเสียง แต่เพื่อรับใช้ประเทศชาติ

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี กล่าวว่า พรรคบีเจพี ไม่เล่นการเมืองเพื่อสร้างฐานคะแนนเสียง แต่เพื่อรับใช้ประเทศชาติ  อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองอื่นอีกต้องการแบ่งแยกแล้วปกครอง และสร้างฐานคะแนนเสียง นายโมดีปฏิสัมพันธ์กับลูกพรรคในเขตเลือกตั้งจากรัฐทมิฬนาฑู ผ่านการประชุมผ่านจอวีดีโอ วันอาทิตย์

นายโมดี กล่าวว่า พันธมิตรที่ชอบฉวยโอกาส และพรรคการเมืองที่สืบทอดวงศ์ตระกูลต้องการสร้างอาณาจักรของตนเอง แต่พรรรคบีเจพีต้องการให้อำนาจกับประชาชน และว่าพรรคบีเจพีจะประสบความเร็จในการเลือกตั้งทั่วไป 2562