อินเดียเชิญจีนเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการปรับขยายารถไฟฟ้า

อินเดียมีแผนการที่จะประสบผลสำเร็จในการผลิตรถไฟฟ้า โดยประมาณ 2573 และต้อนรับการมีส่วนร่วมและการลงทุนของอุตสาหกรรมจีนในการปรับขยายตลาดรถไฟฟ้า, ที่ปรึกษาคนสำคัญประจำสถาบันนีติอาโยค นายอนิล ศรีวัสตัฟ กล่าว

นายอนิลฯ ซึ่งนำคณะผู้แทนอุตสาหกรรมจากอินเดียและกล่าวปราศรัยต่อการประชุมสุดยอดเรื่อง “การปลาอยกำซที่ระดับศูนย์ทั่วโลกและรถไฟฟ้า ซึ่งจีดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 11-13 มกราคม 62 นั้น หด้พบ นายเจน คิงไต ประธานบริษัท ไชนา อีวี100 และเชิญจีนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการผลิตรถไฟฟ้าของอินเดีย