เทศกาลมังกรสงกรานต์กำลังเฉลิมฉลองในส่วนต่างๆของอินเดีย วันนี้

เทศกาลมังกรสงกรานต์กำลังเฉลิมฉลองในส่วนต่างๆของอินเดีย วันนี้ ในรัฐคุชราต เทศกาลกำลังฉลองในฐานะที่เป็นเทศกาลว่าว หรือเป็นที่รู้จักกันดีว่า เทศกาลอุตตรยาน ทั่วรัฐ  นอกจากนี้ เทศกาลมังกรสงกราน๖ ยังเฉลิมฉลองในรัฐอานธระประเทศวันนี้

ในปัจฉิมเบงกอล ผู้มีใจศรัทธาเกือบ 1 ล้าน 6 แสนคนจากทั่วประเทศเดินทางถีงคงคาสาครเพื่ออาบน้ำล้างบาป ณ จุดบรรจบของแม่น้ำคงคาและอ่าวเบงกอล เนื่องในโอกาสนี้  ในรัฐอัสสัม เทศกาลอุรุกากำลังเฉลิมฉลองวันนี้ ก่อนเทศกาลโภคาลบี บีฮู เทศกาลหลังการเก็บเกี่ยวข้าว