ปียุช โกยัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะนำเสนองบประมาณของรัฐบาลกลางในรัฐสภา

ปียุช โกยัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะนำเสนองบประมาณในรัฐสภาวันนี้ ผู้สื่อข่าวของออลอินเดียเรดิโอ (All India Radio: AIR)   รายงานว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่จะประกาศมาตรการสวัสดิการต่างๆสำหรับส่วนต่างๆของสังคม  

หน่วยงานอุตสาหกรรมคาดหวังว่าการไหลเวียนของสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นและภาษีนิติบุคคลจะลดลง

วินายัก ชัตเตอร์จี (Vinayak Chatterjee) ประธานสภาเศรษฐกิจของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งอินเดีย  (Confederation of Indian Industry: CII) กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในฟาร์มและการจัดหางบประมาณสำหรับภาคสังคม