นายสุนิล อโรรา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิเสธการย้อนกลับไปใช้ใบลงคะแนนเสียง

นายสุนิล อโรรา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธการย้อนกลับไปใช้ใบลงคะแนนเสียง ในขณะปฏิสัมพันธ์กับสื่อมวลชนวานนี้ หลังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2 วันกับพรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่ในเมือง  โกลกาตา เรื่องการเลือกตั้งทั่วที่กำลังจะมาถีง นายอโรรา กล่าวว่า คณะกรรมการจะไม่ย้อนกลับไปสมัยการใช้ใบลงคะแนนเสียง

เขากล่าวว่า เครื่องอิเล็กทรอนิคลงคะแนนเสียง ใช้ในอินเดียมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ ดังนั้น การกระทำดังกล่าวนี้จะคงอยู่ต่อไป  และว่าพรรคการเมืองมีสิทธิที่จะป้อนข้อมูลกลับ เพราะพรรคการเมืองเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมีท่ยิ่งใหญ่สุดยอด