วันมะเร็งโลกวันนี้

วันมะเร็งโลกกำลังเฉลิมฉลองกัน วันนี้ ซึ่งมุ่งประสงค์ที่จะช่วยชีวิตคนจำนวนล้านๆจากโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่ละปีผ่านการศึกษา การสร้างความตื่นตัว และโดยการกดดันรัฐบาลและบุคคลทั่วโลกให้ดำเนินมาตรการต่อต้ารโรคร้ายนี้

ปีนี้  สหภาพเพื่อการควบคุมโรคมะเร็งระห่างประเทศ ซึ่งจัดวันมะเร็งโลก จะเริ่มการณรงค์นาน 3 ปี พร้อมด้วย หัวข้อเรื่องที่สำคัญ คือ “I Am and I Will.”  การรณรงค์ดังกล่าวเรียกร้องให้มีข้อผูกมัดส่วนตัวและการกระทำส่วนบุคคลเพื่อส่งผลกระทบในอนาคต  คนจำนวน 9.6 ล้านรายตายเพรามะเร็งทุกๆปี ซึ่งมากกว่าคนเป็นโรคเอดส์และดเอชไอวี มาเลเรีย และวรรณโรค รวมกัน