วันนี้ รัฐสภาจะเริ่มญัตติขอบคุณคำสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี

วันนี้ สภาทั้งสองของรัฐสภาจะเริ่มญัตติขอบคุณคำสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีราม นาถ โกดวินท์ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อสมัยประชุมร่วมของรัฐสภา ในวันเปิดสมัยประชุมงบประมาณทั่วไป วันพฤหัศบดี