เยาวชนเชื้อสายอินเดีย 40 คน ก 8 ประเทศ พบ นายชีเทนร์ สิงห์

กลุ่มเยาวชนเชื้อสายอินเดียจาก 8 ประเทศเข้าเยี่ยามคารวะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงบุคลากร การร้องทุกข์ของประชารัฐ และบำนาญ นายชีเทนร์ สิงห์ ภายใต้ โครงการรู้จักอินเดีย ครั้งที่ 53
โครงการดังกล่าวข้างต้นจัดโดยกระทรวงการต่างปรเทศ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เยาวชนคนอินเดียโพ้นทะเล กลุ่มอายุ 18-30 คุ้นเคยกับการพัฒนาและความสำเร็จของประเทศ และนำพวกเขามาใกล้ชิดขึ้นกับดินแดนของบรรพบุรุษ